Så billigt - at alle kan være med

Medlemskontingent
Aktive:              300 kr. pr. år
Passive:             75 kr. pr. år


Præmier
Når vi kører løb får alle der deltager en præmie,
og de er fordelt på flg. måde.

1. pr.  100 kr. + pokal 
2. pr.    75 kr. + pokal
3. pr.    50 kr. + pokal
øvrige deltagere 25 kr.

Andre gange er der gaver.
BESTYRELSE:
 
Formand:
Rikke Berggren Larsen - tlf. 22123994
 
Kontaktperson travskolen: 
Betina Jensen - tlf. 20749389
 
Medlem:
Hans Ulrik Kristensen - tlf. 40208565
Susanne H. Hansen - tlf. 28711493
Annamarie Scherphof - tlf. 30529920
 
Kasserer:
Trine Dueholm - tlf. 60174572
 
 
GENERALFORSAMLING:
 
 
Skive Ponytrav på Skive Trav, Flyvej 2, 7800 Skive