Om os / Løbsreglement
LØBSREGLEMENT - SKIVE PONY TRAV
 

 § 1           Startberettigede ponyer

 

                      For at få lov til at starte skal en pony:

                      -      Være 148 cm eller derunder
                      -      Være 3 år eller ældre.
                      -      Være sygdomsfri og ikke bringe smittefare til banen.
                      -      Være i rimelig stand og kondition.

 

Der skal vises gyldig vaccinationsattest – også ved revaccination – dvs. før første start hvert år.

 

Bestyrelsen kan gribe ind, hvis ovennævnte krav ikke er opfyldt.

 

 

  § 2           trav- eller galopheste

 

                 Ponyer med trav- eller galopbllod er udelukkede fra løb.

 

Drager bestyrelsen tvivl om afstamningen, er den pågældende pony ikke startberettiget før dokumentation foreligger.

 

Det påhviler ejeren af ponyen at dokumentere, at ponyen ikke har ren trav- eller galopafstamning.

 

Gyldig dokumentation er:

-       Stambog

-       Afstamningsbevis ved hjælp af blodprøver/DNA-test.

 

 

§ 3          Prøveløb

 

Det er obligatorisk for nye ponyer eller nye kuske/ryttere at deltage i et prøveløb.

 

Ponyer, der har været væk fra banen i mere end 12 måneder, skal i prøveløb og rutineløb igen.

 

1. løb er et prøveløb. Det kræves at dette bliver gennemført og godkendt for at ponyen eller kusken/rytteren kan fortsætte.

 

2. og 3. Løb er rutineløb.

 

I prøveløbet er ponyen og kusken/rytteren uden for præmierækken.

 

Årsagen til rutine løbene er, at der skal være realistiske tider at handicappe ud fra.

 

 

§ 4              Krav til kusk og rytter

 

Alle kuske og ryttere skal være medlem af Skive ponytravforening eller en anden godkendt forening under D.P.V.F. (Dansk ponyvæddeløbsforbund).

 

Der kræves licens for at starte en pony – både til trav og monté.

 

Kuske/ryttere skal bestå en licensprøve, inden de kan deltage i løb.

 

Kuske/ryttere skal være iført væddeløbsfarver (efter eget valg), godkendt hjelm, lange lyse bukser og sort fodtøj uden snørebånd.

 

Dispensation til regntøj kan gives af bestyrelsen.

 

 

§ 5          Aldersgrænser for kusk og rytter

 

En kusk/rytter skal være fyldt 7 år for at kunne deltage i løb. Der kan søges dispensation ved bestyrelsen.

 

Unge under 18 år må deltage i ponyløb, selv om de har rigtig trav eller monté licens, dog kun hvis de endnu ikke har kørt/kører løb med de store heste.

 

Den øvre aldersgrænse er 25 år.

 

Bestyrelsen vurderer hvorvidt rytteren passer til ponyens størrelse, og såfremt dette ikke er tilfældet, har bestyrelsen ret til at udelukke rytteren og ponyen fra løb.

 

 

  § 6          Fremmødetid og sluttid på løbsdage

 

Kuske/ryttere og ponyer, der skal starte løb, skal være på banens område mindst en time før løbene starter.

  

Er man forhindret i at opfylde ovenstående krav, skal der gives besked til bestyrelsen.

 

Nummerdækken hentes i vægten og afleveres i rengjort stand. 

 

 

§ 7         Sikkerhedsregler

 

Vedrørende trav:

1)    Kusken skal bære godkendt hjelm og sikkerhedsvest.

2)    Sulkyen skal være i forsvarlig stand.

3)    Der skal bruges ekstragjord.

4)    Der skal være håndstropper på linerne.

5)    Linerne må ikke slæbe og kusken skal have

       en line i hver hånd.

6)    Fødderne skal være anbragt i bøjlerne.

7)    Der skal køres med slårem (NYT 28/8-2017)

 

Vedrørende monté:

1)    Rytteren skal bære godkendt hjelm.

2)    Der skal anvendes sadel eller ponypude.

3)    Rytteren skal bruge sikkerhedsvest.

 

Deltagere, der ikke overholder sikkerhedsreglerne, kan få en bøde eller udelukkes fra løb.

 

 

§ 8      Opførsel under løb

 

                  Råben, skrigen og larmen under løbene er forbudt.

 

En kusk/rytter må aldrig køre/ride, så denne tvinger en konkurrent ud af retning eller køre/ride, hvor der ikke er god plads.

 

En kusk/rytter må ikke anvende mere end et spor, ligesom denne heller ikke må komme udenfor banens grænser.

 

En bagfrakommende kusk/rytter må aldrig forsøge at passere indenom, med mindre der er god plads.

 

En kusk/rytter må aldrig vige ud af sit spor til fordel for en bagfrakommende konkurrent.

 

Når det sidste sving før mål er passeret og opløbsmærket er nået, skal den førende pony i hvert spor holde sit spor til målstregen er passeret.

 

 

 

 

 

§ 9       Ponyadfærd

 

Hvis en pony er uregerlig eller særlig modvillig under starten, kan starteren beordre den til en anden plads i feltet, eller efter bestyrelsens tilladelse bortvise den fra løbet.

 

 

§ 10       Brug af pisk i køretrav

 

Kun piske af fiskeben, spanskrør eller lignende stive materialer må anvendes, og længden må ikke overstige 130 cm med snert.

 

Pisken skal under løbet holdes parallelt med kørselsretningen og aldrig ud til siden eller på anden måde være til gene for konkurrenterne.

 

Overdreven brug af pisk vurderes af bestyrelsen. En overtrædelse straffes med bøde eller diskvalificering. I særligt grove tilfælde kan straffen være udelukkelse.

 

 

§ 11       Brug af pisk, sporer og blinkers i monté

 

Kun piske af fiskeben, spanskrør eller lignende stive materialer må anvendes, og længden må ikke overstige 80 cm.

 

Pisken skal under løbet holdes således, at den ikke er til gene for konkurrenterne.

 

Sporer og blinkers må kun anvendes, når der er indhentet tilladelse hos bestyrelsen.

 

Overdreven brug af pisk vurderes af bestyrelsen. En overtrædelse straffes med bøde eller diskvalificering. I særligt grove tilfælde kan straffen være udelukkelse.

 

 

§ 12        Registrering

 

Alle ponyer, der deltager i trav og/eller monté registreres af Skive ponytrav forening og DPVF 

Følgende data registreres:

1)    Ponyens navn.

2)    Registreringsnummer.

3)    Chipnummer.

4)    Stangmål.

5)    Fødselsår.

6)    Vaccinationsdato.

7)    Løbstider.

8)    Farver og særlige kendetegn.

 

 

   § 13       Tilmelding til løb

 

Tilmelding til løbene foregår ved at sende en SMS eller besvare starttilmeldingsbeskeden på Skive Ponytravs facebookside, inden tilmeldingsfristen.

 

 

§ 14        Oplysningspligt

 

Når en pony første gang tilmeldes et løb, skal der oplyses om tidligere deltagelse i løb i andre foreninger/klubber. Dette gælder også hvis ponyen har skiftet navn. Ved overtrædelse straffes med bøde eller udelukkelse.

                        

 

§ 15       Løbs former

 

                      Der findes følgende løbsformer:

1)    Frit handicap.

2)    Handicap efter propositioner.

3)    Autostart.

 

Frit handicap er løb, hvor ponyerne starte med den langsomste pony forrest.

 

Handicapløb er løb, hvor ponyerne starter efter deres antal point, rekord, eller højde i forhold til propositionerne.

 

Autostart, her starter alle på række efter startbil.

 

I Skive startes der kun Handicap efter proportioner

 

 

§ 16       Præsentation

 

                 Opsamling og opvarmning på staldterrænet:

Ponyen skal være klar senest 10 min. før løbet.
Kør stille og roligt, hold afstand.

 

                 Præsentation og hilsen:

Kør langs inderbanen på en lang række i nr. orden.
Kuske/ryttere skal hilse på dommeren ved at se op og nikke når man passerer dommertårnet.

Kør derefter den korteste vej til start.

 

Ingen løbsdeltagere kan fritages for præsentation.

 

 

§ 17      Voltestart

 

Når der bliver sagt: ”til start” – skal ekvipagerne straks indfinde sig ved deres startpladser og køre/ride på plads i nummerorden i volten.

 

Herefter skal man følge de instrukser, der gives af starteren.

 

Kommandoerne er: ”klar” – (efter 10 sek.) ”et” – (efter 5 sek.) ”to” – (efter 1.8 sek.) ”kør”/”rid.”

 

Følger man ikke instrukserne fra starteren, kan man få en bøde eller blive bortvist.

 

Hvis en ekvipage er skyld i to omstarter bliver den udelukket fra løbet.

 

 

§ 18      Flere ponyer til start ved samme distance

 

Hvis flere ekvipager skal starte fra samme distance, starter de i nummerorden. Det laveste nummer først.

 

Ved kommandoerne ”klar” og ”et” – køres/rides der i række efter hinanden.

 

Ved komandoen ”to” – vender alle og har front mod kørselsretningen, og ved kommandoen ”kør”/”rid” – er alle klar til at køre/ride.

 

 

§ 19      Måling af tid

 

Ved kommandoen ”kør”/”rid” sættes tidsmålingen i gang. I tilfælde af omstart gives tydeligt kontrasignal og deltagerne skal stoppe op, og vende om og hurtigst muligt finde tilbage til startstedet.

 

 

§ 20       Tidsgrundlag og distancering

 

Ponyens 1000 meter tid beregnes efter hvert løb. Er en pony 8 sek. langsommere eller mere end sit grundlag i løbet, registreres dette med et dist.

 

Grundlaget udregnes efter de sidste 4 starter. Den dårligste tid smides væk og gennemsnittet af de 3 tider = grundlaget.

 

For nye ponyer, der ikke har deltaget i 4 løb, kan grundlaget beregnes ud fra de opnåede tider og handicapperens skøn.

 

 

 

§ 21       Handicap

 

Det normale handicap beregnes ud fra grundlaget (se § 25). Hvis alle ponyer løber egen grundlagstid, vil alle i løbet komme over målstregen på samme tid.

 

Ponyen får ekstra handicap beregnet således:

1.  Plads = + 20 meter (man rykker 20 m tilbage).

2.  Plads = + 10 meter (man rykker 10 m tilbage).

3.  Plads = 0 meter

4.  Plads = 0 meter

5.  Pladsen til og med sidstepladsen = - 10 meter (Man rykker 10 meter frem).

 

Eks:

Hvis en pony deltager i 2 løb, og får en 2. plads og en 5. plads, får den ikke ekstra handicap (+ 10 meter – 10 meter). Dette gælder kun hvis det er 2 travløb eller 2 monté løb.

 

Ekstra handicap slettes ved sæsonens udgang.

 

 

Handicap for ponyer, der kommer fra andre baner, beregnes på samme måde, ud fra de resultater, de har opnået på egen bane.

 

Eksempel på udregning af ponyernes indbyrdes afstand i løb med frit handicap:

-       Pony nr. 1 har et grundtal på 3.15.0 min = 195 sek.

-       Pony nr. 2 har et grundtal på 3.02.0 min = 182 sek.

-       Udregning: 195 sek. / 182 sek. = 1.072

-       Pony nr. 1 starter ved 1000 m.

-       Pony nr. 2 starter ved 1072 m (fordi der rundes op eller ned starter pony nr. 2 ved 1080 m).

 

 

§ 22        Programændringer

 

En hver form for kuske-/rytterændinger kan kun foretages med gyldig grund, ellers slettes ponyen af programmet. Kuske-/rytterændring skal godkendes af bestyrelsen.

 

 

§ 23       Diskvalificeringer

 

                      Ekvipager kan diskvalificeres for følgende:

1)    Sporskifte, som kan genere en eller flere konkurrenter.

2)    Kørsel/ridning på forkert side af en kantpæl eller uden for banens grænser.

3)    Trænging af en konkurrent.

4)    Sporskifte i opløbet af den førende equipage i hvert spor.

5)    Galop. 3 korte galopper er tilladt – efter den 4. er man diskvalificeret
6)    Urent trav (hvis ponyen er halt).

7)    Ved terrænvinding i galop.

8)    Galop i mål.

 

Diskvalificeringen skal ske, uanset om det er på grund af manglende styrbarhed eller rytterens ridt/kørsel. Er ponyen diskvalificeret eller opgiver kusken/rytteren, skal den pågældende trække sig ud af løbet på en sådan måde, at det ikke generer konkurrenterne.

 

 

§ 24      Protest mod løbsafviklingen

 

Protest kan kun rejses af bestyrelsen eller en løbsdeltager. Fra sidstnævnte skal det ske straks efter løbets afvikling (ved at række hånden op lige efter, at målstregen er passeret), og inden kusken/rytteren har forladt banen.

 

 

§ 25      Risiko under løb

 

Opstår der under et løb en situation, der kunne indebære risiko for publikum eller deltagernes sikkerhed, står det bestyrelsen frit for, på hvilket som helst tidspunkt i løbet, at standse dette med klar signalgivning. Deltagerne skal standse ponyerne og skridte til dommertårnet og afvente nærmere ordre. Bestyrelsen afgør derefter, om løbet skal afvikles som omstart eller annulleres.

 

Omstart pga. ulykke

 

Ved omstart pga. ulykke skal alle deltagende ponyer starte, hvis forholdene tillader det. Ved omstart annulleres første løb.

 

 

Der foretages en officiel måling af to neutrale målere en gang årligt før DM, her måles ponyer over 8 år, der ikke officielt er målt også.

 

Bestyrelsen forbeholder sig derudover ret til kontrolmålinger.

 

Ved tvivlsspørgsmål vedr. alder skal ponyejeren dokumentere alderen enten via en dyrlæge eller med stamtavle/registreringsattest.

 

 

§ 27      Danmarks Mesterskaber

                      

Ponyer udtages til DM efter reglerne fastsat af landsforeningen D.P.V.F. (Dansk ponyvæddeløbsforening)

 

 

 

§ 28      Øverste myndighed

 

Skive ponytrav forenings øverste myndighed er bestyrelsen.

 

Afgørelser, der træffes af bestyrelsen, er definitive og overtrædelser kan medføre udelukkelse. Bestyrelsen har hele ansvaret for løbsafviklingen på løbsdagene.

 

 

§ 29      Bødebetaling

 

En hver bøde skal, selvom dommen appelleres, betales senest næste løbsdag efter dens idømmelse. Bøden kan tilbageholdes af vedkommendes tilgodehavende. Betales bøden ikke, udelukkes vedkommende fra start.

 

 

 § 30       Adfærd på løbsdage og ved foreningens arrangementer

 

Uhensigtsmæssig adfærd fra kuske/ryttere, forældre, hjælpere og øvrige deltagende kan straffes af bestyrelsen med irettesættelse, bøde, udelukkelse eller bortvisning.

 

 

§ 31       Forsikring

 

Klubben har intet forsikrings ansvar, hvorfor medlemmerne selv bør have en familieforsikring og/eller en fritids-ulykkesforsikring.

 

 

§ 32       Licensprøven

 

Dette løbsreglement vil blive brugt til eksaminering af nye licensansøgere.

Skive Ponytrav på Skive Trav, Flyvej 2, 7800 Skive